dimecres, 31 d’octubre de 2012

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA COMARCAL DEL 7 DE NOVEMBRE


Assemblea comarcal de pares, estudiants i docents, junt amb les seues diverses organitzacions representatives ( AMPAs, Sindicats o altres col·lectius) el dimecres 7 de novembre de 2012, a les 18h00, en el CEIP Basc Núñez de Benidorm convocada per la Plataforma en defensa de l’Ensenyança Pública de la Marina Baixa.Tots els sectors que integrem l’ensenyança pública, famílies, estudiants i docents, estem patint els retalls, per la qual cosa hem d’unir-nos en la defensa d’una educació pública de qualitat que garantisca la igualtat d’oportunitats per a tots, un futur millor, amb major prosperitat i justícia social.

En la nostra comarca hem patit especialment la supressió de línies de transport escolar, però prompte es faran sentir la reducció de les beques de menjador, d’estudi i del bo llibre. S’han perdut unes 400 places de docents, per el augment del nombre d’hores lectives del professorat, l’augment d’alumnes per aula, la supressió de línies de valencià i la reducció de l’optativitat. La falta de substitucions de professors i mestres de baixa ha fet que es perden centenars d’hores de classe, en molts centres no s’han completat les plantilles fins mitjan d’octubre. Les partides quadrimestrals per al manteniment dels centres públics no es paguen des de gener, amb la qual cosa poden tornar a repetir-se els problemes de l’any passat per a pagar la calefacció, l’electricitat i els materials necessaris per al seu funcionament.

El nou projecte de nova llei d’educació, la LOMCE, ve a ratificar i a accentuar estos retalls. Rebre una educació de qualitat, aconseguir estudis mitjans i superiors serà cada vegada més difícil per als fills de treballadors o parats, perquè no sols augmenten el cost que s’ha de pagar per estudiar, mentres es reduïxen les beques i ajudes a l’estudi, sinó que per mitjà de les revalides es va a reduir significativament el nombre d’alumnes que podran obtindre el títol que els permet cursar el Batxillerat, o posteriorment el que els d’accés a la Universitat. La pròpia Formació Professional quedarà en mans de centres privats o concertats, o a mercé de les pròpies empreses, que podran comptar amb treballadors que paguen per treballar, a canvi de rebre una suposada formació. La reducció del nombre d’estudiants anirà acompanyada d’una reducció proporcional de docents. Tornar a un sistema educatiu semblant a què hi havia en els anys setanta a Espanya, implica també una reducció proporcional de centres públics, de la mateixa manera que s’han tancat i suprimit CEFIREs, col·legis rurals i graus o estudis universitaris.

Els centres públics no sols perden finançament, veient com eixos diners es destina a sostindre a la privada per mitjà de la concertació, sinó que a més perdran la seua pròpia personalitat i autonomia, perquè se’ls imposa el model de la gestió privada. La comunitat escolar ja no tindrà capacitat de decisió ni en l’organització ni en el projecte educatiu del centre, el Consell Escolar i el Claustre de professors passen a ser òrgans merament consultius sense capacitat de decisió, perquè el director, que pot ser anomenat des de la pròpia administració, assumix totes estes prerrogatives, a més de la de poder seleccionar el personal docent que s’adeqüe al projecte de centre que ell decidisca.

Hi ha motius de sobra perquè no ens oblidem d’exercir els nostres drets de ciutadania, per a reunir-nos, parlar i coordinar accions conjuntes contra els retalls que se’ns han imposat i els que s’acosten. No coneixem el futur, no sabem si podrem parar els retalls, però per molt pessimistes que siguem si no actuem, si no exercim el nostre dret a protestar contra imposicions i lleis injustes, la nostra indolència i apatia acabaran afavorint la política neoconservadora que pretén desmantellar el que representa l’educació pública, tant per a afavorir el seu control ideològic com per a augmentar el pes en el sistema educatiu de l’ensenyança privada. Un canvi de societat com el que es pretén, on augmenten les desigualtats socials i es reduïxen els drets laborals, socials i civils en benefici de l’elit de poder i diners només pot aconseguir-se i estabilitzar-se, si al mateix temps es canvia el sistema educatiu.

Más de un mes después de haber comenzado el curso escolar, todavía faltan por contratar un centenar.

www.diariodeleon.es
El anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce) del PP es una reforma...

A la propuesta socialista se han sumado otros grupos parlamentarios que coinciden en la necesidad de...

REPLEGADA DE FIRMAS:
Ciudadan@s por la Educación Pública manifiesta su más absoluto rechazo al anteproyecto de Ley Orgánica.