dissabte, 28 d’abril de 2012

TOTS I TOTES A LA MANIFESTACIÓ EN DEFENSA DEL SERVEIS PÚBLICS

ELS DE LA PLATAFORMA PET ANAR JUNTS A LA MANIFESTACIÓ DEL 29 D'ABRIL ENS TROBAREM EN LA PLÇ. DE LES ESTELES
A LA TENDA DE FLORS DEL CLAVELS,
BAIX ING DIRECT.