dijous, 26 d’abril de 2012

Com tirar endavant la vaga aconseguint que tot el professorat i les famílies, fins i tot els que no la secunden, continuïn participant en les mobilitzacions i la denúncia de les retallades en educació?

Aquesta és la pregunta que hem intentat resoldre en la reunió de coordinació de la nostra Plataforma, el resum de allò que es va parlar i les propostes les publicarem en uns dies.

Sis dies de vaga

Els pares creuen que els professors posen en perill el curs

Diari Informació
Les jornades d'atur estan convocades en plens exàmens ia les portes de selectivitat.
-

Educació elevarà la nota mínima per accedir a beques

Encara que no retallarà la partida econòmica, pujarà en un punt, fins a 6, la nota mínima per optar a una beca