dilluns, 5 de març de 2012

VALORACIÓ DELS SINDICATS DE LA PROPOSTA DE NEGOCIACIÓ DE CONSELLERIA

STEPV

Conselleria està planificant la retallada de més professorat interí

Que la Consellera intente posar en la teulada dels sindicats la responsabilitat d’evitar l’acomiadament de més professorat interí ens sembla un xantatge inadmissible

Davant la notícia apareguda avui en Las Provincias, titulada “Los sindicatos ponen en peligro a 7.800 interinos si no aceptan el plan de ajuste”, en què la Consellera d’Educació diu «Lo que nosotros pretendemos es dar estabilidad a los interinos. Por eso los sindicatos tienen también que reflexionar sobre la oferta», referint-se al document presentat fa dos dies als sindicats en què es garanteix el manteniment del nombre de docents interins que hagen obtingut vacant a l’inici del curs 2011-12, STEPV manifesta el següent:

1.- No són els sindicats els qui han imposat el Decret-llei de retallades salarials que permet l’acomiadament de professorat interí.

2.- Abans del Decret-llei, la Conselleria d’Educació ja ha acomiadat més de 2.200 docents interins.

3.- La proposta de realitzar 18 hores lectives “efectives” que recull el document, significa a la pràctica 20 sessions de classe i l’acomiadament d’uns 500 docents interins més, segons ha reconegut la pròpia administració. Les classes actualment són de 55 minuts i es mantindrien així. Per tant, perquè les hores lectives siguen 18 efectives cal recuperar 5 minuts de cada classe que s’acumularien en dues sessions més. Eixes dues sessions les perdrà el professorat interí i, per tant, sobrarà professorat.

4.- L’administració està planificant la modificació de les plantilles d’infantil i primària, amb la qual cosa si es perd un docent per centre hi haurà un potencial de 1.200 interins que poden perdre la feina.

5.- El titular de la notícia és tendenciós perquè la Conselleria no pot desfer-se de 7.800 docents interins encara que vulga, ja que continuen existint moltes vacants sense titular en el sistema educatiu.

6.- Que la Consellera intente posar en la teulada dels sindicats la responsabilitat d’evitar l’acomiadament de més professorat interí ens sembla un xantatge inadmissible i una estratègia errònia que no du enlloc, més que a incrementar la crispació i la tensió.

El que hauria de fer la Conselleria i el Govern Valencià és suspendre l’aplicació del decret-llei, recuperar el professorat perdut aquests anys, fonamental per a la qualitat educativa i deixar de retallar en els serveis públics.

2 de març de 2012CCOO PV

Llei 1/2012 i les organitzacions sindicals mantenim les mobilitzacions

Mesa General de Negociació: retallades en educació

S'acorda un procés de negociació sobre el Decret Llei

Avui s'ha reunit la Mesa General de Negociació de l'Administració Autonòmica. Les organitzacions sindicals hem sol·licitat la retirada o suspensió del Decret Llei 1/2012 i l'apertura d'un procés de negociació, sense que els representants del govern valencià hagen acceptat. Així mateix, i com a conseqüència de la negativa de l'administració a retirar o suspendre aquest decret, les organitzacions sindicals hem rebutjat la possibilitat de suspendre les mobilitzacions convocades.

Amb independència de la posició reflectida al paràgraf anterior l'Administració, representada pels consellers d'Hisenda i Administració Publica, Sanitat i Educació, Formació i Ocupació i els sindicats, han acordat obrir un procés de negociació en relació amb el Decret Llei 1/2012 de Mesures Urgents per a la Reducció del Dèficit Públic a la Comunitat Valenciana

CCOO PV valora l'apertura del procés de diàleg i recorda que va ser el Govern Valencià el responsable d'aquesta situació, en haver imposat un decret lesiu i injust als empleats i empleades públics en general i al personal d'educació en particular.

CCOO PV demana a les treballadores i treballadors de l'educació valenciana que mantinguen el seu compromís en defensa dels seus drets laborals i econòmics, recolzant el calendari de mobilitzacions previst. El govern no volia negociar i entre totes i tots hem aconseguit que ho faça, ara cal aconseguir que es concrete un acord.


FETE-UGT PV


Decepcionante Mesa General de la Función Pública

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT del Pais Valenciano (FETE-UGT PV) considera decepcionante la Mesa General de la Función Pública celebrada esta mañana, día1 de marzo de 2012, en la que por parte de la Administración autonómica no se ha accedido a la suspensión temporal de la aplicación del Decreto Ley autonómico de recortes y ajuste en el sector públicos, Decreto Ley nº 1/2012, mientras se inicia y desarrolla el proceso de negociación sobre el mismo, en el que la FETE-UGT PV espera que el documento inicial presentado sea sustancialmente mejorado.


Como consecuencia de las movilizaciones contra los recortes en los servicios públicos (Educación y Sanidad) de la Comunitat Valenciana, el Gobierno autonómico ha presentado a la Mesa General de la Función Pública una primera oferta para reducirlos en materia de personal que se extendería a los ejercicios 2012-2015.

En esta propuesta, el Consell reconsidera tímidamente las medidas adoptadas en el Decreto-Ley autonómico nº 1/2012, de 5 de enero, contra los docentes y sanitarios valencianos, y, más que una propuesta que lo sustituya y mejore, en la que se proponga la recuperación de los derechos de los trabajadores públicos, parece una propuesta elaborada para su completo y exhaustivo desarrollo y aplicación.

Para la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT del País Valenciano (FETE-UGT PV) esta propuesta es incompleta, insuficiente e insatisfactoria o, lo que es lo mismo, recogiendo la valoración que nos merece la reforma laboral, esta propuesta es injusta con los trabajadores, ineficaz para la economía e inútil para el empleo.

FETE-UGT PV considera que las medidas que propone para su aplicación al profesorado valenciano no dejan de ser un puro maquillaje para dar la apariencia de que se suavizan las medidas iniciales de recorte. Sobre este particular, las medidas que contiene señalan que: